Hjemmeside » Pakke og virkemidler » Vidaza

  Vidaza

  Vidaza er et antineoplastisk medisin som har Azacitidine som virkestoff.

  Dette injiserbare medikamentet er indikert for behandling av kreft, siden det endrer DNA fra celler og forhindrer spredning av kreftceller til andre organer.

  Vidaza indikasjoner

  Myelodysplastisk syndrom.

  Vidaza Price

  Vidaza-esken på 100 mg koster omtrent 1,690 reais.

  Bivirkninger av Vidaza

  kvalme; anemi, oppkast; halsbrann; diaré; forstoppelse, reduserte blodplater; reduksjon i leukocytter; tretthet, rødhet.

  Kontraindikasjoner av Vidaza

  Graviditetsrisiko D; Ammende kvinner; pasienter med svulster i leveren; barn og ungdom under 16 år; overfølsomhet for enhver komponent i formelen.

  Hvordan bruke Vidaza

  Injiserbar bruk

  voksne

  • Administrer 75 mg / m, 1 gang per dag, i 7 dager hver 4. uke. Etter 2 behandlingssykluser og hvis ingen bedring hos pasienten observeres, kan dosen økes til 100 mg / m.